هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تاریخ: 29 مهر تا 2 آبان 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران تاریخ: 18 مهر تا 21 مهر 1398 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می شود.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت صنعت آرد و نان 22 الی 25 شهریورماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 6 الی 9 مردادماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.