شرکت کشتیرانی فرتاک دریای آرام جهت انجام تشریفات گمرکی، ترخیص کالا ی سریعتر و قابل اطمینان، در بسیاری از

بنادر ایران مانند بندرعباس، خرمشهر، بوشهر، بندر امام خمینی ، گمرک شهریار ، گمرک سلفچگان و ... نمایندگان معتبر و با تجربه دارد.

ترخیص کالا چیست؟

ترخیص کالا به منظور ارائه کالا ها و اجناس به گمرک و آزادسازی آن ها برای وارد کننده یا صادر کننده انجام می شود .در این صورت کالای وارد شده یا در حال خروج جنبه قانونی پیدا میکند.