کانتینر(بار گُنج (container محفظه ای فلزی است که در آن محموله ها چیده می شود و با وسایل نقلیه مختلف از جمله کامیون، قطار، هواپیما و ... به مقصد مورد نظر حمل می شود.کانتینراسیون تکنیک یا عملیات قرار دادن محموله ها، در کانتینرهای دارای یک شکل و اندازه برای حمل و نقل است که این کانتینرها قابل استفاده مجدد هستند، به طور خلاصه حمل کالا با کانتینر و یا قرار دادن در کانتینر تعریف می شود. محموله ها گاهی ممکن است در شکل و اندازه های غیر متعارف و متفاوتی باشند اما وقتی درون کانتینرها قرار گرفته و حمل می شوند، می توان آن ها را به صورت یک واحد منفرد حمل کرد که در نتیجه مزایای بسیاری را برای حمل آسانتر فراهم می کنداین امر شامل کاهش هزینه و زمان نیز می شود.

کانتینراسیون همچنین امکان حمل و نقل چند وجهی (ترکیبی) را هم ممکن می سازد یعنی حمل کل مسیر از مبدا تا مقصد با استفاده از روشهای گوناگون حمل و نقل مانند جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی امکان پذیر است و همچنین می توان از ترکیب این روش ها استفاده کرد. با عرضه کانتینراسیون، فرستندگان شروع به چیدن کالاهای شان در کانتینرها و تحویل آن ها به محوطه چیدمان کانتینرهای بندرCY   برای ارسال کردند. کشتی هایی که به بندر می رسیدند می توانستند بسته به تعداد کانتینرهای حمل شده توسط آن ها طی یک الی دو روز اقدام به تخلیه و بارگیری کانتینرها کرده و به سفر خود ادامه دهند. از نظر موسسه استاندارد بین المللی ISO که یک سازمان بین المللی است که از نمایندگان سازمان های استاندارد دیگر کشورها جهت اتخاذ استانداردهای یکسان در ۲۳ فوریه سال ۱۹۴۷ بوجود آمده است ، یک کانتینر حمل محموله عبارت است از : “یکی از تجهیزات حمل و نقل که جهت تسهیل حمل کالاها بوسیله یک یا چند روش حمل و نقلی بدون بارگیری واسطه ای بکار می رود.”

کانتینرها دارای انواع و اشکال مختلفی هستند. پیشنهاد و توصیه ایزو ، کانتینرهایی با طول ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ فوت است اما رایج ترین نوع کانتینرها ۲۰ و ۴۰ فوتی هستند. اما در حال حاضر چند خطوط کشتیرانی آغاز به استفاده از کانتینرهای ۴۵ فوتی کرده اند. عرض یک کانتینر همیشه هشت فوت( ۴۳/۲ متر) و استاندارد ارتفاع ۶/۸ فوت (۶۲/۲متر) و ۶/۹ فوت (۹۲/۲متر) است.