یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته در تاریخ 18 الی 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.