هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 18 الی 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.